Følg

Hjemsiden til modulen Skadebase

Siden inneholder flere seksjoner hvor du får oversikt over alle registrerte hendelser, mulighet til å registrere en ny skadehendelse og å søke etter hendelser.

Du finner følgende seksjoner på siden:

  • Ny skadehendelse - i denne seksjonen registrerer du skadehendelser
  • Min oversikt - her får du oversikt over alle registrerte hendelser fordelt på kategori/status - Mine hendelser, Åpne hendelser, hendelser Uten tiltak og Avsluttet
  • Min oppfølging - alle registrerte tiltak vises i denne seksjonen
  • EU-kontroll - i denne seksjonen finner du registrerte kjøretøyer med utgått eller nesten utgått frist på EU-kontroll

Ny skadehendelse

Her registrere du en hendelse. En hendelse kan være av typen Personskade, HMS-hendelse eller Farlige forhold.

Min oversikt

Du kan velge å filtrere hvilke hendelser som skal vises ved å legge inn data i søkefeltene. For å vise/skjule feltene klikker du på Søk.

Denne seksjonen inneholder en rekke faner som først og fremst viser hendelser gruppert på status representert ved fanene Mine hendelser, Åpne hendelser, Uten tiltak og Avsluttet. Under hver av disse fanene får du oversikt over hendelser av de ulike typene ved å klikke på fanene Personskade, HMS-hendelse, Farlige forhold eller Alle. I tillegg får du en oversikt over hendelser hvor eksterne personer (ikke ansatte i bedriften) var involvert ved å velge fanen Eksterne.

I fanen Mine hendelser, og tilsvarende i underfanene, vil kun hendelser du selv har registrert listes opp.

I fanen Åpne hendelser, og tilsvarende i underfanene, vil alle hendelsene som er under behandling listes opp, uavhengig av hvem som registrerte disse.

I fanen Uten tiltak, og tilsvarende i underfanene, vil kun hendelser hvor det ikke er registrert tiltak vises.

I fanen Avsluttet, og tilsvarende i underfanene, vil alle hendelser som er ferdig behandlet listes opp, uavhengig av hvem som registrerte disse.

For hver av registreringene får du generell informasjon som blant annet når hendelsen skjedde, beskrivelse av hendelsen, hvem som registrerte hendelsen og hvor mange steg som gjenstår i behandlingen av saken.

Min oppfølging

Her ser du informasjon om tiltak du har ansvar for å gjennomføre. I fanen Under arbeid ser du tiltak du har ansvaret for og hvor fristen for gjennomføring er fremover i tid. I fanen Overskredet frist ser du de tiltak hvor gjennomføringsdatoen har forfalt og i Avsluttet ser du de tiltakene du har gjennomført.

EU-kontroll

Avhengig av konfigurasjonen vil også seksjonen EU-kontroll vises. Denne gir deg oversikt over hvilke kjøretøy som snart må på EU-kontroll, og de hvor fristen for EU-kontroll er overskredet.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.