Følg

Fravær - Detaljert

Denne rapporten viser en linje for hvert registrerte fravær, det vil si at er det registrert en egenmelding som har en lengde på 3 dager, vil hver av disse dagene vises i hver sin rad. 

Du kan velge å inkludere informasjon om ha fraværet utgjør i kostnader og å vise hvorvidt fraværet( kun eget sykefravær) er av typen kort eller langt (innstillingen Divider på kort/lang tids fravær må da være haket av på fraværskoden). Du kan velge at rapporten skal liste opp alle ansatte etter hverandre i en liste eller gruppere informasjonen per ansatt.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Fraværsrapporter og underfanen Fravær - Detaljert.
 4. Her velger du hvilken informasjon rapporten skal vise.
  • Type rapport - du kan velge om rapporten skal vise detaljer på avdelingsnivå eller for én ansatt. Velger du Avdeling vil feltene Avdeling og Ansattgruppe vises. Velger du Pr. ansatt vises feltet Ansatt
  • Avdeling - begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansatte vises, klikk på avdelingen i listen for å velge den. Du kan også velge å klikke på struktur-ikonet. Et vindu åpner seg, velg avdeling i listen som vises og klikk Ok
  • Ansattgruppe - begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansattgrupper vises, klikk på gruppen i listen for å velge den. Du kan også velge å klikke på struktur-ikonet. Et vindu åpner seg, velg ansattgruppen i listen som vises og klikk Ok
  • Ansatt - begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansatte vises, klikk på ansattnavnet i listen for å velge den ansatte
  • Dato fra - Dato til - du velger hvilken periode du ønsker å få informasjon om
  • Ansattform - alle ansattformer er automatisk valgt. Klikke på ansattform du ikke vil inkludere, dette fjerner haken. For å inkludere en du fjernet haken på, bare klikker du på den igjen
  • Fraværstyper - alle fraværstyper er automatisk valgt. Klikke på typer du ikke vil inkludere, dette fjerner haken. For å inkludere en du fjernet haken på, bare klikker du på den igjen
  • Inkluder kostnadsberegning - hake av denne hvis du ønsker å se hva kostnaden for fraværet beløper seg til. For å kunne beregne kostnaden må det være definert et kostnadsbeløp som benyttes for firmaet under ett på alt fravær. Hvis det er ønskelig å benytte en annen sats for noen ansatte, kan du definere sats på den ansatte i seksjonen Annen informasjon og feltet Timesats i hver av de ansatte sin profil (feltet må være aktivert i Feltadministrasjon)
  • Vis fraværstype - hake av for å inkludere informasjon om fraværets lengde, det vil si kort eller langt
  • Rapporttype - for hver ansatt ser du dato for fravær og antall timer fraværet utgjorde
   • Detaljert visning - velg dette alternativet for å vise informasjon gruppert på hver ansatt 
   • Liste-visning - velg dette alternativet for å vise ansatte i en liste
 5. Klikk på knappen Generer excel-rapport for å generere rapporten.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.