Følg

Klokke inn / ut -stemplinger

Du registrerer timer ved å klokke inn når du kommer og ut når arbeidsdagen er over.

 1. Velg Timer i hovedmenyen. 
 2. Siden Timer åpner seg. Velg menypunktet Klokke inn. Under ikonet ser du hva din status er, det vil si Arbeider eller Klokket ut.
 3. Siden Klokke inn åpner seg.
  • Kategori - for å velge en kategori trykker du på feltet og velger kategori fra listen
  • Prosjekt - for å velge en prosjekt trykker du på feltet og velger prosjekt fra listen. Dette benyttes hvis timene skal registreres på et prosjekt
 4. Trykk på Klokke inn for å registrere starttidspunktet.
 5. En kommentardialog åpner seg. Skriv inn en kommentar og klikk Ok.
 6. Når arbeidsdagen er over velger du menypunktet Klokke ut på siden Timer.
 7. En kommentardialog åpner seg. Skriv inn en kommentar og klikk Ok. Du er nå registrert som klokket ut og timene er registrert.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.