Følg

Timelisten - fullføre uker

På denne siden får du oversikt over alle timer og fravær registrert på hver enkelt dag. Nederst på siden ser du hvilke typer lønnsarter som skal benyttes på antall timer, samt informasjon om timer i avspaseringssaldo.

Når du har registrert alle timer og eventuelle fravær for en uke setter du uken som fullført. Leder vil se dette og kan da godkjenne timelisten.

 1. Trykk på Timer i hovedmenyen.
 2. Du ser en ny meny. Trykk på Timeliste.
 3. Timelisten vises. Hver rad i listen tilsvarer én dag. For hver rad ser du informasjon om registreringen, finner du informasjon i kolonnene. Du kan velge hvilke kolonner som skal vises ved å trykke på Kolonnevisning.
  • Dato - viser dagen det er registret på
  • Arbeid - viser antall timer du registrerte
  • Lunsj - viser lengden på lunsjpausen
  • Plan - hvor mange timer du skulle ha jobbet
  • Differanse - viser differansen på hva du skulle ha jobbet og hva du registrerte. Har du jobbet mindre vil det vises et minustegn foran antallet
 4. Klikk på Sett som fullført. Du ser nå en tekst under uken som sier Fullført. Du kan klikke på Tilbakestill for å sette uken tilbake som ikke fullført. Knappen Sett som fullført vil igjen vises.

Under timelisten finner du informasjon om lønnsarter og informasjon om avspasering.

Lønnsarter - listen viser hvilke lønnsarter som skal benyttes, og på hvor mange timer lønnsarten skal benyttes. Du kan velge hvilke kolonner som skal vises.

Avspasering - raden Ultimo saldo avspaseringstimer viser enten timer til gode eller at du mangler timer (vises da et minustegn foran).

 • Primo saldo – inngående balanse av avspaserte timer fra forrige måned dersom forrige måned er godkjent
 • justering – her legger man inn justering av balansen. For eksempel å legge inn startverdier. Om man ønsker å legge til et desimaltall i stedet for heltall, skal det brukes punktum (ikke komma) som desimalskille (for eksempel 1.5). Husk å Lagre.
 • Tot. avsp. – viser det totale antall timer til avspasering, uten kalkulerte tilleggstimer, inneværende måned
 • Tillegg – viser det totale antall timer tillegg til avspasering inneværende måned
 • Ultimo saldo – den totale saldo før fratrekk
 • Avspaserte timer – viser antall avspaserte timer registrert på den ansatte. Disse er alltid i minus
 • Timer til utbetaling – viser avspaseringstimer som er det skal utbetales i stedet for å avspaseres
 • Ultimo saldo avspaseringstimer – viser det totale antall avspaseringstimer som vil overføres til neste måned ved månedlig godkjenning av timelisten
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.