Følg

Behandle saker som AMU

Det er bare brukere som er definert som Ansvarlig person som vil ha tilgang til dette menypunktet.

Når lederen har gjort sin del i registreringsprosessen og sendt den til AMU er det du, som AMU ansvarlige person, som skal undersøke saken for å se om den er grundig nok behandlet.

Når du behandler saken kan du velge å godkjenne den og dermed lukke/avslutte saken, eller hvis du finner at saken ikke er godt nok behandlet av leder kan du sende den tilbake til leder. For eksempel kan det være at leder trenger å opprette flere tiltak, intervjue flere personer og så videre.

  1. Hold pekeren over modulen Skadebase og klikk på menypunktet AMU i menyen som vises.
  2. For å se alle sakene, uavhengig av type og konsekvens (sykefravær), klikker du på Alle registreringer>Til behandling. Du kan velge bare å se saker hvor sykefravær var et resultat av hendelsen, saker av typen HMS-hendelse og så videre ved å klikke på de respektive fanene.
  3. For å jobbe med en sak klikker du på Vis. En side som viser et sammendrag over informasjon som ble registrert i de ulike stegene. Du kan klikke på hver av stegene for å se mer detaljer på de forskjellige stegene.
  4. På steget Sammendrag kan du velge å sende tilbake saken til leder for ytterligere behandling og legge ved en kommentar om hva som må utbedres -  Fjern verifisering eller avslutte saken - Lukk.

    Når du avslutter saken vil siste steget AMU få en grønn hake som indikerer at saken er avsluttet.


    Når du avslutter saken vil det på siden Sammendrag nå bare være en knapp - Åpne. Så selv om saken er avsluttet er det mulig å sette den tilbake til at den er under behandling, skulle det være nødvendig.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.