Følg

Introduksjon til Prosesser i modulen kompetanse

Prosesser benyttes til å gjennomføre kompetansekartlegging for å identifisere kompetansemessige styrker og svakheter og hjelper deg å få oversikt over kompetansegap.

Dette er nyttig når det eksisterer krav om at bestemte typer kompetanse er pålagt eller burde eksistere i bedriften. En prosess inneholder èn eller flere underprosesser, et sett med kompetanser. 

Prosesser gir deg som HR-person eller leder oversikt over kompetansegap i virksomheten eller avdelingen, og du kan enkelt identifisere hvor det er behov for opplæring og utvikling. 

Selskapsprosesser - denne typen benyttes når en ønsker å kartlegge kompetanse blant ansatte i  hele virksomheten. Den blir automatisk lagt til på alle ansatte basert på avdelingsstrukturen den ble lagt til på. Det kan være at for en gitt stilling er det nødvendig med en bestemt kompetanse, og du kan enkelt sikre dette ved å knytte selskapsprosessen mot en stilling. 

Egne prosesser - denne typen benyttes når en ønsker å kartlegge kompetanse blant deler av de ansatte du er leder for, for eksempel på en bestemt avdeling. For denne typen velger du manuelt de ansatte som skal kartlegges.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.