Følg

Registrere omstillingsdata

Når man setter en ansatt til å være i Omstilling, vil personalstøtte overta prosessen og foreta kartleggingssamtaler. Resultatet av nå-situasjonen etter kartleggingssamtalene vil føres inn i Omstillingsdata. Også støttefunksjoner i Jobb-/servicesenter vil løpende oppdatere data her.

Siden består av seksjoner etter en status på Omstillingsdata på toppen, som blir akkumulert inn i en PDF-rapport over alle ansatte i gruppen. Denne er ment som en løpende oversikt til Personalstøtte/HR og Styringsgruppe(r).

Deretter kommer en seksjon for utvidet omstilling, typisk benyttet på leder som selv er overtallig, men har brukt all sin tid på å bistå sine egne ansatte som også er overtallige.

Neste seksjon handler om løsning, som er målet med alle i gruppen.

Under dette er det en rekke seksjoner for registrering av forskjellige løpende omstillingstiltak og hjelpemidler. Denne informasjonen benyttes av Personal/HR, jobbsenter og styringsgruppe for å følge opp den enkelte. Det kan være søknader, innvilgelse, kostnader, bistand til jobbsøking, økonomisk rådgivning, seniorsamtaler, kursing, hospitering eller overflytting.

 1. Søk frem den ansatt i søkefeltet for ansatte og åpne fanen Omstilling. Du kan også klikke på ansatt i menyen Ansatte i modulen Omstilling. Fanen Omstillingsdata i ansattprofilen åpner seg.
  I seksjonen Omstillingsdata blir I omstilling automatisk haket av. Du kan sette hake på flere valg. Klikk på Lagre for å registrere informasjonen.
  I seksjonen Utvidet omstillingstid  registrere du dato og Årsak og klikker Lagre.

  I seksjonen Avsluttet/Løst registrere du informasjon som at den ansatte har fått en annen jobb eller hvor løsning er funnet ved å hake av i avkryssningsboksen Fått jobb/Løst. I listefeltet Løsning velger hvor saken ble løst - internt, eksternt eller i egen bedrift. Tilleggsinformasjon inkluderer Hvor og Slutt-/ Startdato. Trykk Lagre.
 2. I seksjonen Jobbsøkerregistrering registrerer du informasjon rundt den ansattes jobbsøking. Klikk på knappen Legg til. Her kan firma administrere hvordan det gikk med arbeidstilbud firma har funnet for den ansatte.
  Fyll inn informasjon og klikk på knappen Lagre.
   
 3. I seksjonen Tiltak registrerer planlagte tiltak som gjelder den ansatte. Klikk på knappen Legg til . Fyll inn informasjon og klikk på knappen Lagre.
 4. Seksjonen 60+ er for ansatte som er over 60 år gamle og som ønsker for eksempel en redusert stilling eller lignende. Fyll inn informasjon og klikk på knappen Lagre.
 5. I seksjonen Kurs registreres de kurs firma betaler for de ansatte,  i de tilfeller de er nødvendige for omstilling av de ansatte. Fyll inn informasjon og klikk på knappen Lagre.
 6. I seksjonen Hospitering er aktuell i de tilfeller hvor den ansatte enten deltar i, eller følger arbeidet, i en annen jobb – eller på en annen arbeidsplass – enn der han eller hun er ansatt. Fyll inn informasjon og klikk på knappen Lagre.
 7. I seksjonen Ny jobb i bedriften registrerer du informasjon hvis den ansatte bytter arbeidsplass innenfor bedriften. Klikk Lagre for å registrere informasjonen.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.