Følg

Menylinjen i Oppfølging

Når man holder musepekeren over menyikonet vises det en meny.

Innholdet i denne menyen varierer avhengig av hvilken rolle du har og hvilke moduler og funksjonalitet som er aktivert i systemet.

 • Hjem
  Dette er startsiden i modulen. Her finner man en oversikt over fravær og oppgaver relatert til oppfølginger.
 • Statistikk
  Dette er siden som lister opp statistikk i form av grafer. Her finnes grafer for oppfølginger og sykefravær. Disse kan redigeres slik at de for eksempel periodiseres eller viser informasjon om én avdeling.
 • Ansatte
  Her listes alle ansatte opp som du har tilgang til. Her kan du gå opp og ned i strukturen for å liste ansatt i de avdelingene du måtte ønske. Her kan du også opprette egne ansattgrupper. Du kan benytte ansattgrupper når du, for eksempel, genererer rapporter og for å definere opp plansamling.
 • Fravær/Ferie
  Her får du oversikt over fravær, ferieplan. arbeidsplan og ferieinformasjon på avdeling eller gruppe. Her godkjennes også overføring av feriedager fra ett år til et annet dersom ferie administreres i systemet.
 • Fellesdokumenter
  Her kan man legge opp dokumenter som er felles for alle ledere, for eksempel maler og lignende.
 • Rapporter
  Her kan man velge rapporter i systemet av type PDF eller Excel. Det dreier seg om ansattlister, fraværsrapporter, oppfølgingsrapporter og så videre.
 • Godkjenning
  Her kan man velge å avslå eller godkjenne registrert fravær med kommentar til de som registrerte. Brukes ofte i sammenheng med feriesøknader fra ansatte og liknende. Denne vises kun om funksjonen godkjenning av fravær er aktivert. Ønsker man ikke å ta stilling til godkjenning kan man slette oppføringen uten å røre fraværet i kalenderen.
 • Altinn
  Her ser du en liste med oppfølgingsplaner på sykmeldte som venter på å bli sendt til NAV.
  Du kan også få informasjon om tidligere innsendelser. I tillegg til dette, på denne siden har man mulighet til å hente digitale sykmeldinger fra Altinn.
 • Arbeidsliste for årsverk
  Her kan man få statistikk på årsverk inkludert fravær, netto årsverk og så videre.
 • Samleregistering Fravær
  Her kan man registrere et bestemt fravær på mange ansatte samtidig, for eksempel permisjon, halv dag i påsken og så videre.

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.