Følg

Registrering av mertid eller overtid

Mertid registreres på vanlig måte men det er oppsettet av lønnsarten som definerer om det er mertid eller overtid. Mertid er lønnsarter som er satt opp til å listes i mertidskolonnen i timelisten. Navnene varierer fra bedrift til bedrift og det er administrator av løsningen som bestemmer hva de skal hete og hvordan de settes opp ut i fra hva de skal brukes til.

Overtid regnes som en type mertid. Man kan sette opp forskjellige typer overtid (f.eks. overtid 50%, overtid 100%, osv.) Når det gjelder overtid kan man velge å få den regnet som en del avspasering og en del lønn eller en blanding. I tilfelle av blanding en del avspasering og en del lønn kan man velge å få større del lønn og mindre del avspasering eller større del avspasering og mindre del lønn etter hva som er avtalt.

Kalkulering av ovetidsprosent utføres i lønn, mens antallet timer føres her. 

Merk! Standard arbeidstid bør være registrert først før du registrerer mertid.

Registrering av mertid med funksjonen Timeregistrering

  1. Søk opp den ansatte i søkefeltet Ansatt og klikk på lenken Ansatt i menyen som dukker opp. 
  2. Klikk på menypunktet Timeregistrering i menyen øverst på toppen.
  3.  Velg lønnsart i listefeltet Lønnsarter. Sett hake for å Oppdatere timeliste slik at registreringen blir synlig der også. Når du spesifiserer Fra tid og Til tid, blir antall timer automatisk kalkulert. Lunsj kan være inkludert eller ikke. For å kalkulere inn lunsj haker du av for alternativet Lunsj. Du kan legge inn en beskrivelse angående registreringen i Kommentar.

  4. Klikk på knappen Registrer. En pop-up melding vises om at timene er registrerte. Klikk Ok og så F5 for å oppdatere nettleseren slik at endringen blir synlig i timelisten. 
     

 

Registrering av mertid direkte i timelisten 

  1. Søk opp den ansatte i søkefeltet Søk ansatt og klikk på lenken Timer i menyen som dukker opp.
  2. Siden Timer-Timeliste->Timeoversikt åpner seg. Ved siden av den dagen du skal registrere mertid på, klikker du på lenken RH.
  3. Et registreringsvindu åpner seg. Velg mertid eller overtid i listefeltet Navn. I listefeltet Kategori velge en kategori. Du må taste inn klokkeslett ved å spesifisere Fra og Til, antall arbeidede Timer blir da automatisk kalkulert.  Sette hake på Lunsj om lunsj skal være inkludert. Klikk på Legg til ny. For å vise endringen i timelisten, klikker du på knappen Oppdater timeliste.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.