Følg

Registrere timer på den ansatte

Vanligvis registrerer den ansatte selv sine timer, men hvis de for eksempel har glemt å registrere noen timer kan du benytte funksjonene Timeregistrering, eller i den ansatte sin timeliste, for å registrere disse timene.

Timeregistrering ligger i menyen helt øverst på siden, og RH (Real hours) åpner du i den ansattes timeliste. Når det er registrert timer er RH i rød skrift.

Skulle det være nødvendig å gjøre endringer, for eksempel på grunn av feilregistrering, benytter du RH.

Registrere timer med funksjonen Timeregistrering

 1. Klikk på funksjonen Timeregistrering i menyen helt øverst på siden.
  • Ansatt - hvis ansatt var valgt tidligere, er feltet utfylt. Hvis ikke, begynne å skrive i feltet og så kommer en liste med navn. Pile deg ned til den ansatte du er ute etter og klikk på Enter
  • Lønnsart - lønnsarten som er satt opp som standard (ved konfigurering) er automatisk valgt i listefeltet. Skal du benytte annen lønnsart velger du den fra listen
  • Dato - velg dato timene skal føres på
  • Fra tid - når den ansatte startet å arbeide
  • Til tid - når den ansatte var ferdig for dagen
  • Antall timer - beregnes automatisk ut fra informasjonen i Fra- og Til tid
  • Oppdater timeliste - denne er som standard haket av, og resulterer i at timene legges inn i timelisten
  • Lunsj - denne er som standard haket av, og resulterer i at lunsj blir trukket fra
 2. Klikk på knappen Registrer for å registrere timene i timelisten. En beskjed vises som informerer deg om at timene er registrert. Klikk Ok.
 3. Timelisten er oppdatert, men for at nettleseren skal oppdatere timelisten klikker du enten på knappen Velg, eller F5 på tastatur, eller ved å laste inn siden i nettleseren på nytt.
  En linje i timelisten representerer en dag. Under hver uke samt for måneden, vises det totale antall planlagte timer, totalt arbeidede timer, totalt antall timer mertid, tilleggstimer og eventuelt antall timer på lunsj.

Registrere timer med funksjonen RH

 1. Søk opp en bestemt ansatt i feltet Søk ansatt. Når du begynner å skrive inn navnet kommer det opp forslag, samt en meny på hver av disse. Klikk på lenken Timer.
 2. Du kommer til siden Timer->Timelister->Timeoversikt som viser alle dagene i inneværende måneden. Du kan velge den måneden du ønsker å se timelisten for ved å velge måned og/eller år og klikke på knappen Velg.

  Dette viser en uke i begynnelsen av måneden med en timeført dag. Standard arbeidsdag i dette tilfellet er kl. 08:00-16:00 inkludert 30 minutters lunsj.

 3. Klikk på RH på den dagen du skal registrere timer. Et registreringsvindu åpner seg.
  • Navn - her velger du hvilken lønnsart som skal benyttes på disse timene
  • Dato - viser hvilken dag du registrerer timene på
  • Fra - når arbeidet startet
  • Til - når arbeidet sluttet
  • Timer - viser antall timer basert på Fra-Til
  • Lunsj - denne er som standard haket av, og resulterer i at lunsj blir trukket fra
 4. Klikk på knappen Legg til ny for å registrere timene. Klikk på Oppdater timelisten får å legge inn timene i timelisten. Hvis du lar være å klikke på denne vil ikke timene legges inn i timelisten, men du kan velge å gjøre dette når som helst ved å klikke på RH.
 5. En melding vises som informerer om at hvis det allerede er registrert timer på denne dagen, vil disse bli overskrevet. Du kan velge at disse blir overskrevet ved å klikke Ja, hvis du ikke ønsker dette klikker du Nei.

  Klikker du Nei vil ikke RH vises i rødt, selv om timene ble lagret. For at du skal se at det er registrert timer i RH må du laste inn siden på nytt, enten ved å klikke F5 eller laste inn nettsiden på nytt. Du vil da se at RH er rød.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.