Følg

Introduksjon til timeføring

Bruksområder

  • Klokking av tid - benyttes for å avstemme avspaseringssaldo mot arbeidsplan
  • Klokking av tid - benyttes for å vise tilstedeværelse
  • Registering av avvikende timer - for å beregne avspaseringssaldo
  • Registering av timer for timelønnede  - benyttes som lønnsgrunnlag
  • Registering av av mertid - dette kan enten være ekstra timer på en dag eller overtid
  • Registering av mange samtidige poster pr ordre/prosjekt som grunnlag for lønn og fakturering i ERP
  • Utregning av avspaseringssaldo, utbetaling av timer i avspaseringssaldo, eller en kombinasjon

Denne funksjonaliteten brukes for alle poster som føres på ansatte i form av timer eller enheter. Timer kan være i form av klokketider, registrerte tider, arbeidsplanen eller kun registreringer av avvik.

Funksjonen kan gi saldo for avspasering eller grunnlag for utbetaling til lønn.

Registrer du enheter kan også vakttillegg, kjøring og så videre registreres på en ordre eller prosjekt.

Den kan være tett knyttet modulen Planlegging om man klokker saldo fra tilstedeværelse mot arbeidsplan.

Merk! Systemet kalkulerer ikke automatisk overtid om noen har jobbet ekstra utover arbeidsplanen. Dette må legges inn manuelt.

Noen har fast arbeidstid som kan blant annet importeres fra et annet system, noen kan registrere timer i ved å benytte funksjonen Timeregistrering, mens andre kan klokke seg inn og ut på mobilen. Det er ingen standard, men varierer fra ansatt til ansatt og fra bedrift til bedrift. 

Timer og poster registreres enten ved:

  • Timeregistrering øverst på siden, både standard og mertid
  • RH(Real Hours/Reell tid)-ikonet for mertid og endring av standard arbeidstid
  • mobil/ansattportal, klokke inn og ut, timeregistrere eller samtidige multiple poster.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.