Generelt om tilleggsfunksjonaliteten for timeføring