Følg

Overføring av avspaseringstimer til neste måned

Hvis det er timer i Ultimo saldo avspaseringstimer under Avspaseringssaldo vil disse bli overført til neste måned ved godkjenning av timelisten. Timer i denne saldoen, kan være både minus og pluss. Hvis for eksempel den ansatte registrerte 2 færre timer enn det som var planlagt at vedkommende skulle jobbe, vil det stå minus foran tallet (-2).

Når timelisten er godkjent vil du i påfølgende måned finne informasjon om de overførte avspaseringstimene, både i kolonnen Saldo i selve timelisten og i Primo saldo under Avspaseringssaldo, nederst til høyre under timelisten.

  1. Søk opp den ansatte i søkefeltet og velg lenken Timer fra menyen som vises.
  2. Siden Timeliste åpner seg. Åpne fanen Timeoversikt.
  3. Timer til avspasering for en måned vises nederst på siden til høyre, under Ultimo saldo avspaseringstimer. Det er dette antallet som blir overført til neste måned.
  4. Timene overføres først når timelisten er godkjent. Klikk på knappen Godkjenn hele måneden, som du finner både over og under timelisten. 
  5. Når du åpner timelisten for påfølgende måned vil du under Avspaseringssaldoen og linjen Primo saldo, se antall avspaseringstimer som ble overført fra foregående måned.

    Informasjonen om disse timene finner du også i kolonnen Saldo.
    inng_ende_balanse.jpg
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.