Følg

Sykmeldinger

I modul Oppfølging er det støtte for opprettelse av digitale sykmeldinger. Denne funksjonaliteten kan benyttes om man feks. ikke har sertifikat fra NAV og ikke skal importere digitale sykmeldinger fra Altinn.

1. Søk opp den ansatte i søkefeltet og trykk på Sykefravær.

sykefrav_r.png

2. Trykk deretter på underfanen Sykmeldinger.

sykmeldinger.png

3. Her får man oversikt over opprettede sykmeldinger.

sykmeldinger_oversikt.png

4. Oversikten gir brukeren grunnleggende informasjon om den oppretede sykmeldingen: dato fra og til, behandlingsdag, hvem sykmeldingen ble registrert av og sykdomstilfelle t.o.m. Trykker man på tannhjul-symbolet i kolonnen Handling, kan man redigere eller slette sykmeldingen, samt se detaljer om sykmeldingen.

handling.png

5. For å legge til ny sykmelding, trykk på den røde knappen Legg til sykmelding.

legg_til_sykmelding.png

6. I den første seksjonen skriver man navn på arbeidsgiver oppgitt av legen og dato på sykdomstilfelle f.o.m. Ansattes navn og fødselsnummer har man ikke mulighet til å redigere i ved opprettelse av sykmeldingen. Disse informasjonene hentes direkte fra profilen.

sykmelding.png

7. I del to utfyller man Aktivitet i perioden. Her setter man først og fremst fra og med dato samt til og med dato for sykmeldingen.

fra_og_til.png

8. Neste felt er Arbeidsevnen i perioden. Valg av arbeidsevne vil enten åpne eller lukke visse felter i denne seksjonen.

8.1. Den ansatte er ikke i stand til å jobbe (100% sykmelding)

100_sykmelding.png

Velger man denne opsjonen, blir det ikke mulig å endre i feltet sykmeldingsgrad (100% i alle tilfeller, unasett stillingsprosent registrert i profilen). Beskrivelse-feltet er ikke obligatorisk men kan brukes om man ønsker å legge til en nærmere beskrivelse av sykmeldingen. I feltet Manglende tilrettelegging på arbeidsplassen? kan man velge enten Ja eller Nei.

8.2. Den ansatte kan være i full jobb med reisetilskudd

jobb_med_reisetilskudd.png

Velger man denne opsjonen, må man ikke opplyse mer informasjon i denne seksjonen.

8.3. Fri på dager med behandling

fri_p__dager_med_behandling.png

Valg av denne opsjonen krever at man velger Antall behandlingsdager per uke (1-7).

8.4. Gradert sykmelding

gradert_sykmelding.png

Velger man gradert sykmelding som opsjon, kan man sette sykmeldingsgrad i prosenter. Som standard står verdien på 100%. Til slutt kan man velge om den ansatte har reisetilskudd med å sette Ja eller Nei.

8.5. Avventende sykmelding

avventende_sykmelding.png

Om man velger denne opsjonen, har man mulighet til å legge til Anbefaling oppgitt av lege men dette feltet er ikke obligatorisk.

9. Om man ønsker å legge til ny periode, trykker man på Legg til periode. Man registrerer aktivitet i perioden #2 på samme måte som aktivitet i perioden #1. Om man angrer på handlingen, er det bare å trykker man bare på slette knappen.

legg_til_periode.png

10. I den siste delen av skjemaet finner man en del obligatoriske og ikke-obligatoriske felter/spørsmål.

sykmelding_skjema.png

I feltet Vil den ansatte være tilbake på arbeid etter endt periode? kan man sette enten Ja eller Nei. Etter dette kan man notere eventuelle Hensyn som må tas på arbeidsplassen og Tiltak på arbeidsplassen.

11. Behandlingsdag er et obligatorisk felt og her setter man dato for behandling.

behandlingsdag.png

12. Man skal laste opp sykmeldingen som vedlegg i feltet Dokumentasjon. Trykk på knappen Last opp og velg fil. Vær oppmerksom på at man kun kan laste opp en fil. Forlenger man sykmeldingen (får ny sykmelding fra lege), skal det opprettes en ny sykmelding.

OBS! Den opplastede filen skal først være synlig i registreringen når man lagrer skjemaet.

dokumentasjon.png

13. Man kan opplyse Legens navn og Legens telefonnummer. Legens telefonnummer er enten sentralbordnummer eller legens direkte telefonnummer som står på arken.

lege.png

14. Trykk Lagre til slutt. Når man trykker på denne knappen, får man en varsling om at kalenderen vil bli oppdatert med fraværet i sykmeldingen.

OBS! Man får denne varslingen kun om det er aktivert innleggelse av fravær fra sykmelding. Denne funksjonaliteten skal aktiveres av en kundekonsulent, og om det er noe dere kunne tenke dere å benytte, ta kontakt med oss.

lagre.png

godkjenn.png

15. Trykker man Ja, vil fraværskalenderen oppdateres.

februar_2019.png

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk