Følg

Sammenheng mellom sykmelding og sykefraværsoppfølging

Når fraværet kommer inn som en følge registrering av egenmeldinger og sykmeldinger vil dette utløse varsel om sykefraværsoppfølging på samme måte som i dag. Oppfølgingsplanen utarbeides sammen med den ansatte og sendes til NAV-konsulent, lege eller begge. Direkte fra personalsystemet.

Personalsystemet sin oppfølgingsplan er tilgjengelig for den ansatte i ansattportalen men ikke på Nav.no. Vi anbefaler ikke å starte med nav.no da dette ikke er utviklet og integrert på samme måte. Bl.a. mangler nav.no inndeling av organisasjon på større nivå i en organisasjonsstruktur. Og man fletter heller ikke inn sykmeldinger i sammenheng med oppfølgingsplanen. F.eks. direkte tilbakemelding fra lege om tiltak.

 

Hvordan kobles digital sykmelding til oppfølgingsplanen?

Når man oppretter eller importerer sykmelding som skal følges opp med en plan, er det viktig å velge riktig første fraværsdag. Dette kan man lett sjekke om man går på ansattprofil og Sykmeldinger. Datoen som skal brukes som referanse er enten dato fra eller sykdomstilfelle f.o.m.

sykmelding.png

Første fraværsdagen vil også vises i kalenderen når man oppretter en ny sak.

sykefrav_r.png

 

I eksempelet under ser man at det er registrert 04.02.2019 som første fraværsdag. Ikon som viser sykmelding er et hvitt kvadrat med rødt kors. Trykker man på dette steget i oppfølgingsprosessen, får man mer informasjom om selve sykmeldingen.

sykmelding_oppf_lging.png

 

Oppdateringer i sykmeldingen

Alle oppdateringer i sykmeldingen gjenspeiles i sykefraværsoppfølgingen. Om man endrer feks. behandlingsdag, vil oppfølgingen oppdateres med en ny dato.

Om man har tatt i bruk funksjonalitet for innleggelse av fravær fra sykmelding i kalender og ønsker deretter å slette sykmeldingen, vil fraværet også bli slettet fra den ansattes fraværskalender.

slette_sykmelding.png

Om leder legger til et nytt sykefraværstilfelle, blir sykmeldingen oppdatert med ny informasjon om sykmeldingsperiode.

ny_sykmeldingsperiode.png

 

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.