Følg

Oppfølging av sykefravær (sykemelding)

Vi skal her vise hvordan man følger opp et fravær med 100 % sykmelding. Vi legger til grunn i eksemplet at fraværet har kommet inn i systemet via en integrasjon, registrert direkte inn i systemet eller at fraværet er registrert fra sykmeldingen

 1. Søk opp den ansatte og trykk på snarveien Sykefravær. sykefrav_r.png

  Da kommer vi rett til stedet for hvor vi skal starte opp oppfølgingen.

  Klikk på + tegnet for å se oversikts for aktuell medarbeider.

 2. Vi skal nå starte oppfølgingen av en ny sak, velg Ny sak på høyre side.

  Du vil få en advarsel som spør om du er sikker på at det ikke allerede er opprettet en oppfølging på den ansatte.

  Det er viktig at leder sjekker om det kan være naturlig å ta videre oppfølging fremfor å velge ny sak. Eksempel kan være dersom en ansatt blir syk innenfor samme arbeidsgiverperiode. I vårt eksempel skal vi følge opp en 100% sykmelding. Da må vi under Målsetting velge Langtidsoppfølging. Når vi velger det må vi også sette opp Første fraværsdag i kalender. Første fraværsdag her er 12.01.2017. Her ser vi også teksten som ligger på fargekoden til fraværet. Her er det nå meget viktig å velge riktig første fraværsdag. Valg av første fraværsdag danner grunnlag for varslinger som blir sendt til leder på når oppfølgingsplan, dialogmøte, osv. blir sendt ut til leder.Trykk på Lagre og fortsett for å komme videre.

 3. Systemet genererer da opp en oppfølgingsprosess som viser de forskjellige oppfølgingspunktene. Her er prosessen lagt opp ut fra det som vi satte som første fraværsdag for fraværet til den ansatte. Ettersom den ansatte har gått ut i sykmelding ønsker vi å ta en telefonsamtale for å sjekke ut litt nærmere. Denne samtalen dokumenteres i systemet. Dersom man ønsker å sende ut påminnelse på Oppfølging med den ansatte i form av e-post, bruker man knappen Ny innkaling.
 4. For å starte en samtale, trykk på Ny samtale. Samtaleskjema kommer opp. Dette fylles ut av leder som gjennomfører samtalen.

  Sett inn Dato for samtalen, Målsetting og Status. Fyll ut feltene for Status, Tiltak og Fremdrift. Fyll ut annen relevant informasjon, fyll ut Neste oppfølging og klikk Lagre. En beskjed vises som ber deg bekrefte at samtalen ikke inneholder diagnoser eller annen sensitiv informasjon.

  Dersom vedkommende allerede er frisk setter man statusen Avsluttet/Løst og helsesituasjonen Frisk eventuelt Saken løst. Da må man ikke fylle inn Neste oppfølging.

Merk! Etter opprettelse av samtaler har man også mulighet til å sende detaljer om neste samtale til ekstern kalender. Man har 3 muligheter: send kalender til seg selv, send til ansatt og/eller legg til en annen mottakers epost-adresse.

kalender.png

send_kalender.png

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.