Følg

Registrering av korttidsoppfølging ved egenmelding

Du kan registrere korttidsoppfølging samtidig som du registrerer et fravær. Her kan du legge til en rutine for utsending av egenmeldingsskjema, og sikre at disse kommer inn igjen. Korttidsoppfølging kan også benyttes dersom du har en sentral for registrering av egenmeldinger med varslinger til ledere.

 1. Klikk på Registrer fravær øverst på forsiden. Kalendere for inneværende - og neste måned vises til høyre.
  • Ansatt - hvis du er i den ansattes profil, vil feltet Ansatt bli utfylt automatisk. Hvis ikke, tast inn navnet til den ansatte du vil fjerne fravær for
  • Kode - velg fraværstype Egenmelding fra listen
  • Fra dato - fjerner fravær fra og med denne datoen
  • Til og med dato - fjerner fravær til og med denne datoen
  • Lengde på fravær -
   • Heldagsfravær - fraværet gjelder hele arbeidsdagen. Dette er valgt som standard
   • Fraværsprosent - hvis du ønsker å angi prosent på fraværet, at det gjelder hlve dagen skriver du 50 i %-feltet som vises
   • Fraværstimer - du spesifiserer antall timer ved å legge inn starttidspunkt og slutttidspunkt i feltene Start og Slutt
  • Legg til kommentar - hake av denne for å vise kommentarfeltet. Denne kommentaren vises i kalendere
  • Registrer korttidsoppfølging - hake av denne for å opprette en oppfølging. Diverse felt vises nå du haker av dette alternativet
   • Generer egenmeldingsskjema - hake av denne 
   • Tid - hvilket tidspunkt fraværet og oppfølgingen ble registrert
   • Fraværstyper - fra listen velger du type fravær
   • Kommentar - legg til en kommentar rundt fraværet. Denne kommentaren vil inkluderes i varslinger om kortidsoppfølging (hvis det er abonnert på)
 2. Klikk på Registrer.
 3. Du blir tatt til siden for registrering av selve oppfølgingen. Fyll inn relevant informasjon. I seksjonen Basis oppfølgingsinformasjon ser du informasjonen som ble fylt ut ved registrering av fraværet.
 4. I seksjonen Saksdetaljer - oppfølging ser du et sett med informasjon vedrørende selve oppfølgingen. 
 5. Klikk Lagre.
 6. Hvis du ikke haket av for Generer egenmedlingsskjema i steg 1 kan du nå sende egenmeldingskjemaet (.pdf-fil) på e-post til den ansatte ved å klikke Send PDF, eller du kan generere en .pdf-fil som du skriver ut ved å klikke på knappen med ikonet til Pdf. 
 7. Klikk på blyanten for å endre den opprinnelige oppfølgingen. Hvis du ønsker å endre dato for når den ansatte er forventet tilbake klikker du på + - ikonet.
 8. Klikk på det grønne hake-ikonet for å avslutte saken. Man kan avslutte når egenmeldingsskjema er sendt eller først når den er signert og sendt i retur.
  Man derfor bør ta stilling til hva en korttidsoppfølging skal brukes til og hvilken rutine man skal benytte. Korttidsoppfølging benyttes for øvrig også i enkelte sammenhenger med registrering av fravær og varsler til en bemanningssentral.  

Du finner informasjon om disse oppfølgingssakene på hjemsiden til modulen Oppfølging i seksjonen Korttidsoppfølging og fanen Neste oppfølginger (frem til de blir avsluttet/bekreftet).

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.