Følg

Oppfølging ved graviditet

Bakgrunn:
Gravide sykmeldes i 2/3 av tilfellene.
Artikkelen forklarer litt rundt oppfølging av sykemeldte og regelverk.

Oppfølging av gravide

Gravide arbeidstaker som blir syke skal følges opp på samme måte som vanlige arbeidstakere

Arbeidsgivere kan imidlertid velge statusen Gravid i en oppfølgingssamtale.
Det spesielle med denne statusen er at man ikke må sette neste samtale innen en viss dato slik man normalt må gjøre. Varsler om samtaler eller at man ikke har fulgt opp før lovpålagte punkter som Dialogmøte 1 eller 9-ukers NAV-rapport, blir ikke sendt.

Må arbeidsgiver ha dialogmøter med en gravid arbeidstaker?

Ja, graviditet er ikke god nok grunn til at arbeidsgiver slipper oppfølgingsansvar.

Åpenbar grunn til unntak fra dialogmøte gjelder kun ved alvorlige sykdomstilfeller som sykehusinnleggelse, lammelse, livstruende kreft og lignende.
Generelle plager som utmattelse, tretthet, smerter, kvalme og bekkenløsning regnes normalt sett ikke som alvorlige sykdomstilfeller som kan gi grunn til unntak for oppfølging.

Nå har regelverket blitt myket opp noe rundt dialogmøter. Derfor kan man i slike tilfeller benytte status "Avventer videre oppfølging" frem til fødsel.
Merk! Denne statusen stopper alle varslinger og må kun brukes der man er helt sikker på at man ikke må følge opp.

Er den gravide egentlig syk?

Her må arbeidsgiver gå i en dialog med arbeidstager. Dersom det ikke er noen åpenbar grunn til sykdom skal ikke den gravide sykmeldes. Dette ansvaret er det arbeidsgiver som til syvende og sist må vurdere, uavhengig av sykmelder.

Arbeidstaker plikter derimot å vurdere tilrettelegging eller omplassering i dialog med arbeidstaker. Det er lege eller jordmor som tar den medisinske vurderingen av risikoen for fosteret. Arbeidsgiver kan så dokumentere dialog med arbeidstaker og kreve midlertidig avslutning av arbeidet dersom tilrettelegging eller omplassering ikke fungerer.

Arbeidstaker vil da gå over til svangerskapspenger så lenge kriteriene for dette er oppfylt.
Fordelen for arbeidstager er at de i et slikt tilfelle ikke bruker av sin kvote med 52 ukers rett til sykepenger dersom de skulle bli syke som følge av komplikasjoner ved fødselen.

Vurderinger om tilrettelegging, omplassering og pålegg om å slutte er aktuelt ved blant annet fysisk slitsom eller stressende arbeidsplass. Det kan også gjelde arbeid med kjemiske stoffer eller psykososiale forhold.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.