Følg

Kalender - Fravær

I fraværskalenderen får du raskt oversikt over fraværet til den ansatte, inkludert ferie.

En fraværskode har en fargekode. Fravær som enda ikke er godkjent vises skravert, mens godkjent fravær vises som en blokk-farge.

  1. Søk opp den ansatte i søkefeltet Søk ansatt ved å begynne å skrive navnet på den ansatte. Du vil se forskjellige lenker under navnet. Klikk på lenken Kalender. Hvis du er i den ansatte sin profil, klikker du på fanen Kalender.
  2. Siden Kalender åpner seg. Klikk på fanen Fravær for å få opp en oversikt over den ansattes fravær. Hvis fraværet har en kommentar knyttet til seg, vil du se en rød trekant i høyre hjørne.
  3.  For å se detaljer rundt fraværet holder du musepekeren over det. Du ser navnet på fraværet, lengden og eventuell kommentar.
    Dersom du ønsker full informasjon for dagen, klikker du på den i kalenderen. Du vil få informasjon om arbeidsplanen og fraværet.
  4. Hvis du ønsker å legge til en kommentar, skriver du inn teksten i tekstfeltet Kommentar og klikker på Legg til. Du kan også redigere en kommentar ved å klikke på blyanten som ligger ved siden av kommentaren. Kommentaren blir da synlig i tekstfeltet Kommentar. For å lagre endringen klikker du på Lagre. For å slette kommentaren klikker du på kryss-ikonet.


Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.