Følg

Registrere egendefinert skiftplan for en ansatt

I utgangspunktet vil systemet automatisk knytte en standard arbeidsplan til den ansatte. Denne planen tar utgangspunkt i at den ansatte jobber på samme tidspunkt og har samme antall arbeidstimer hver uke. Hver natt vil arbeidsplanen for påfølgende dag genereres.

Men hva om én ansatte i en periode skal jobbe mindre? Da er det enklest å lage en såkalt egendefinert skiftplan siden dette kun vil gjelde for én ansatt (Skiftplan opprettes vanligvis bare når den skal benyttes på flere ansatte).

Si at én ansatt, som tidligere jobbet 100%, nå skal jobbe 80%. Da kan du enkelt lage en egen plan for den ansatte. I dette eksempelet skal den ansatte jobbe på samme tidspunkt og ha samme antall arbeidstimer hver dag. Du velger hvilken dato planen skal gjelde fra. Siden hver arbeidsuke ser lik ut, trenger du kun å legge til 1 uke i den egendefinerte skiftplanen. På hver av dagene spesifiserer du når og hvor mange timer den ansatte skal jobbe ved å velge riktig tidsskjema. Den egendefinerte arbeidsplanen blir identifisert som den ansattes nye standardplan, og som for standard arbeidsplan, genereres arbeidsplanen om natten for påfølgende dag.

 1. Søk opp den ansatte i søkefeltet ved å begynne å skrive inn navnet. Det dukker opp en meny på den ansatte. Klikk på lenken Kalender. Hvis du er i profilen til den ansatte, klikker du på fanen Kalender.
 2. Siden for kalender åpner seg. Denne inneholder en rekke faner. Klikk på fanen Planlegging.
 3. Siden Planlegging åpner seg.
 4. Under seksjonen Egendefinert skiftplan velger du i hvilken periode planen skal gjelde, og legger til uke og definerer tidsskjema (planlagt arbeidstid) for ukedagene. Du kan legge til så mange uker du ønsker.
  • Startdato - velg den datoen da arbeidsplanen skal gjelde fra. Du kan også velge en dato tilbake i tid (maks 2 mnd.), og da vil planen bli generert fra den datoen og frem til dagens dato. 
  • Sluttdato - velg den datoen arbeidsplanen skal gjelde til. Setter du ikke en dato vil arbeidsplanen gjelde på ubestemt tid
 5. For å legge til en uke i planen, klikker du på Legg til uke. Du vil se at en uke blir lagt til i planen. På høyre side finner du de Tidsskjemaer du kan knytte til skiftplanen. Hvilke tidsskjema du ser her avhenger av hvilke som er definert i systemet.
 6. For å velge et tidsskjema for en dag drar du tidsskjema fra høyre siden og slipper det på dagen.
 7. Klikk på knappen Lagre for å registrere arbeidsplanen. Du ser en melding som informerer om at skiftplanen er registrert. Hver natt vil arbeidsplanen for påfølgende dag genereres.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.