Følg

Kontraktstyper

Systemet støtter tre typer kontrakter:

  1. Arbeidskontrakter
  2. Kontraktstillegg
  3. Sluttattelst

Disse har hver sin bruk og form. Administrator velger kontraktstype ved opprettelse av kontraktsmalene.

 

Arbeidskontrakter

En av definisjonene av arbeidskontrakten er: Skriftlig avtale eller kontrakt om lønns- og arbeidsvilkår. Dvs. at alt det viktigste som gjelder et arbeidsforhold skal ligge i en arbeidskontrakt.

Generering av den første arbeidskontrakten gjøres allerede under ansettelsen i prosessen for registrering av nye ansatte, og deretter kan man generere nye kontrakter i den ansattes profil under fanen Kontrakter.

Dette betyr at man genererer en helt ny arbeidskontrakt når lønns- eller arbeidsvilkår har blitt endret slik at det skal påvirke arbeidsforholdet betydelig og i en lengre periode.

Maler for arbeidskontrakter lages av administrator under Innstillinger og Kontrakter.

Kontrakter av type Arbeidskontrakt trenger vanligvis ingen redigering av innholdet. De henter informasjon fra den ansattes profil og firmastruktur ved hjelp av flettefelter (Token). Her bør lederen passe på at informasjonen i den ansattes profil er oppdatert.

 

Kontraktstillegg

Denne type kontrakten er brukt der man ønsker å utvide kontrakten med ett tillegg og hvor helt ny arbeidskontrakt ikke er påkrevet. 

Kontrakter av type Kontraktstillegg er vanligvis laget i en form som krever at lederen legger til en del fritekst. Det er også vanlig at administrator legger til nødvendige instruksen i selve malen.

Bruker man godkjenning av endringer av data i personfelter, kan disse endringene kreve kontraktstillegg. Brukeren med rollen HR Super godkjenner disse endringene og han/hun bestemmer om endringen skal kreve kontraktstillegg eller ikke.

Denne type kontrakten genereres i den ansattes profil under fanen Kontrakter.

 

Sluttattest

Vil den ansatte forlate bedriften, må det registreres en oppsigelse. Kontrakter av type Sluttattest gir deg muligheten til å gjøre dokumentene som brukes i denne prosesen ensartet.

Kontrakter av type Sluttattest er også laget i en form som krever at lederen legger til en del fritekst. Resten er hentet via flettefelter.

Den største fordelen ved å bruke sluttattester er at man kan lage en mal for forskjellige typer oppsigelser, en mal som omfatter alle med en viss ansattform eller de som sitter i ledelsen.

Denne type kontrakten genereres i den ansattes profil under fanen Sluttet og Oppsigelser.

 

 

 

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.