Følg

Endringer ved innrappotering av permisjon i A-meldingen

Fra 2018 er det nye krav til rapportering av permisjon i A-meldingen. Fravær som tidligere er rapportert som Permisjon skal splitte og rapporteres under 4 nye koder.

  • Permisjon med foreldrepenger: Den perioden mor eller far mottar foreldrepenger
  • Permisjon ved militærtjeneste: Perioder med pliktig eller frivillig militærtjeneste, samt frivillig tjenestegjøring i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner.
  • Utdanningspermisjon: Lønnet eller ulønnet permisjon ved utdanning. Kurs/ utdanning som er pålagt av arbeidsgiver skal ikke rapporteres som permisjon.
  • Velferdspermisjon: Alle andre typer permisjoner som ikke dekkes av de tre typene over skal rapporteres som velferdspermisjon. 

Hva gjør du?

Fraværskodene må opprettes i lønnssystemet og i Evolution. For at integrasjonen skal gå riktig er det viktig at kodene i Evolution stemmer overens med kodene i lønnssystemet dere benytter. Se derfor informasjon fra deres lønnsystemleverandør før dere begynner å legge inn kodene. 

1. Konfigurer opp riktig koder. La kodene være deaktivert frem til årsskifte, så det ikke blir registrert fravær på disse kodene i 2017. Les mer om dette her: Fraværskoder

2. Ved årsskifte bør alle ønskede rapporter tas ut før man deaktiverer de gamle kodene. Når kodene er deaktivert vises de ikke lenger på rapportene.

3. Alle ansatte som har ett fravær/permisjon som går over nyttår må avslutte dette fraværet, og opprette ett nytt fra 2018 med de riktige kodene.

 

Integrasjon

Har deres bedrift integrasjon fra lønn til Evolution på fravær, bør følgende vurderes:

  • Blir alt fravær overført (mest vanlig) eller er det differensiert på fraværskode? Hvis alt fravær overføres er det ikke nødvendig å gjøre noe annet en punktene over. Hvis det derimot er en differensiering så må man vurdere om regelverket for integrasjonen må oppdateres slik at det blir integrasjon også med de nye kodene. 
  • Er det integrasjon på fraværskoder i tillegg til fravær? Noen kunder har også integrasjon på fraværskodene, slik at nye fraværskoder som registreres i lønn blir overført til Evolution. I disse tilfellene er det ikke nødvendig å opprette nye koder i Evolution. Det dere likevel bør følge med på er at kodene ikke blir aktive før de skal tas i bruk. 

Vi gjør oppmerksom på at Evolution er ett komplekst system som tillater at kundene konfigurer opp fraværskoder som best passer deres organisasjon. Utgangspunktet og omfanget av disse endringene kan derfor være forskjellig fra kunde til kunde. 

Ønsker dere konsulentbistand fra oss til å gjennomføre disse endringene, er det bare å ta kontakt på support@4humanHRM.no. 

 

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.