Følg

Utviklingsønsker

 

Hvordan håndteres utviklingsønsker?

 

Vi som leverandør får stadig inn en mengde ønsker om ny eller forbedret funksjonalitet.
Vi leverer stadig ny funksjonalitet på eget initiativ.

Du som kunde har allikevel full mulighet til å komme med forbedringsforslag som vi prioriterer etter vår interne produktkrav.

I tillegg kan du som kunde i de fleste tilfeller kjøpe deg ønsket utvikling.

Prosedyren for dette følger under.

 

  1. Ønsker sendes til Kundesenter
  2. Utviklingsavdelingen foretar en vurdering av hvorvidt dette er en generell funksjon som vi ønsker å ha i systemet.
    Det avklares hvorvidt kunden er villig til å betale ønsket eller alternativt estimeringen av ønsket.
  3. Ønsket sendes til utviklingsteamet som estimerer pris og omfang til Kundesenter.
  4. Kundesenter avklarer pris og mulig leveransetidspunkt med kunden.
  5. Kunden signer ønsket, som dermed går over til et krav om utvikling til produksjon på avtalt tid og pris.

    *I gitte tilfeller kan man bli enige om en deling av kostnaden dersom flere kunder ønsker det samme, eller vi som leverandør ser stor nytteverdi av funksjonen.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.