Følg

Oppfølgingsrapporter -Fraværstyper

Fraværstyper

Denne rapporten viser årsaker til korttidsfravær dersom administrator har lagt inn noen. Obs! Det er kun et fåtall kunder som registrerer fravær ved hjelp av autorisert helsepersonell som kan bruke dette.

Tips! Disse legges inn i modul Innstillinger, Kodeliste og Fraværstyper og brukes i Korttidsoppfølginger.

  1. Rapporten vises enten som PDF-fil eller som utskrift på skjerm i form av kakediagram eller søylediagram.  2. Man må velge avdelingen rapporten skal kjøres for og definere tidsrommet rapporten skal omfatte.

  3. Til slutt velger man hvilke fraværstyper rapporten skal gi statistikken på, f.eks.    Eksempel på en kakediagram Fraværstyper rapport i PDF.
    Eksempel på en Fraværstyper rapport som søylediagram.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.