Følg

Registrering av hendelser med personskader

Her finner man definisjonen på personskader.

 

 

Artikkelen gjelder dette punktet i prosessen.

 

1. Velg modulen skadebase i hovedmenyen.

 

2. Når man skal registrere ny personskade trykker man på pluss og så Opprett hendelse.

 

3. Når man trykker på Ulykke med personskade danner man grunnlaget for skadeskjema for NAV (RTV-skjema). 

          3.1. Man må fylle ut Dato og Tid når ulykken skjedde.

         

 

           3.2. I menyen Skadetype velger man Ulykke med personskade. 

        

 

           3.3. Bruker man Skade undertyper, velger man tilsvaredne undertype i

                 nedtrekksmenyen. Utvalg på skade undertyper definerer man under

                 Innstillinger, Skadebase og Undertyper.

         

 

           3.4. Deretter har man to valg for fravær og medisinsk behandling. Om man

                 velger Ja eller Nei for fravær eller medisinsk behandling avgjør det

                 om skjema skal sendes til NAV eller ikke. 

         

 

            3.5. Neste felt er avdelingen der skaden skjedde.

        

 

            3.6. De siste to feltene er overskrift og nærmere beskrivelse av ulykken.

            overskrift_og_beskrivelse.png

           Her er det viktig å bruke kort og god forklaring i overskriften.

 

              3.7. Trykk så på Opprett hendelse.

                 

            

4. Deretter fortsetter lederen med videre registrering av opprettet hendelse

               4. 1. Man kan legge ved flere filer relevant for hendelsen.

              

 

           

                4. 2. Hvis man legger inn en ansatt under Ansatt i avdeling 

                        blir Fortsett knappen ikke synlig frem til man fyller ut NAV

                        skadeskjema.

                      

 

                  4. 3. Ved siden av navnet på den skadede ansatt finner man så

                         NAV skadeskjema (den røde knappen registrering). Denne

                         knappen er ikke tilgjengelig for en ekstern person.

                      

 

                  4. 4. Hvis man legger inn en ekstern person under feltet Ansatt i

                               avdeling dukker Fortsett knappen opp.

                         

 

 

                    4. 5. Når det gjelder Vitner til hendelsen påvirker det ikke fortsett

                           knappen fordi Ansatt i avdeling må bli lagt til for å fortsette.

                           Vitner kan også være enten interne eller eksterne.

          

          

 

              

                      4. 6. Når leder har registrert hendelse fylles skadeskjema ut. Se

                             egen artikkel her.

                            

                          

Varsel sendes til den som er definert som ansvarlig person når skadeskjema til NAV er fylt ut.

5. Hvis man velger ulykke med personskade og etterpå velger Nei til medisinsk behandling og fravær, blir man spurt om skadeskjema skal sendes til NAV likevel. Dersom man fortsatt velger Nei  blir da Hendelse med personskade omgjort til HMS-hendelse. Se her registrering av HMS-hendelser.             

Tips: Det er mulig å aktivere undertyper (f.eks. forskjellige avvikstyper). Dette feltet er en opsjon og kan variere fra ett til et annet firma. Dette er ment for hvis et firma ønsker å klassifisere forskjellige typer av skader og kan være nyttige for statistikken senere.  Man kan legge inn undertyper i Innstillinger i hovedmenyen. 

Det andre steg er alvorlighet.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.