Følg

Status over egenmeldingsdager (egne og barns), ferie og oppfølging

Her finner du et kort sammendrag på den ansatte, samt informasjon om nærmeste pårørende og barn.

Videre får du informasjon om når den ansatte kan benytte egenmelding for egen sykdom og ved barns sykdom, hvor mange dager egenmelding som er tilgjengelig og hvor mange som er benyttet.

Du får også informasjon vedrørende ferie, som hvor mange dager som eventuelt ble overfør fra foregående år, hvor mange feriedager den ansatte har tilgjengelig i inneværende år, hvor mange feriedager som er tatt ut og hvor mange feriedager som er igjen.

Du vil se alle åpne oppfølgingssaker som eventuelt er registrert på den ansatte.

 1. Søk opp den ansatte i i søkefeltet Søk ansatt og klikk på lenken Ansatt.
 2. Du blir tatt til fanen Personlig->Ansattprofil. Klikk på fanen Ansattstatus.
 3. Her ser du diverse informasjon fordelt på ulike seksjoner.
  • Personlig informasjon

   Her finner du et kort sammendrag over personlige detaljer om den ansatte. Det er ikke så detaljert som i profilen til den ansatte, men inneholder informasjon som for eksempel Ansattnummer, Navn, Avdeling.

  • Nærmeste pårørende

   Her finner du informasjon om pårørende, hvis registrert. Du finner detaljer som Slektskap, Fornavn, Etternavn, Adresse, og så videre.

  • Barn

   Het finner du informasjon om den ansattes barn, hvis registrert.

  • Status saksgang

   Her finner du informasjon om ansattes fridager. Det inneholder detaljer som Maksdato, Administrative tiltak, Tilgjengelige dager for sykt barn eller Kronisk sykt barn, Fritak for arbeidsgiverperioden, og så videre.

  • Fraværstatus

   Her finner du informasjon om hvor mange Egenmeldingsdager for sykt bar den ansatte har igjen i inneværende år - feltet Resterende dager sykt barn, mens du i feltet Benyttede dager sykt barn inneværende år ser hvor mange slike dager den ansatte har benyttet. Egenmeldingsdager for syke barn følger kalenderåret.

   Her ser du også hvor mange Mulige egenmeldingsdager de siste 12 måneder den ansatte har i 12-måneders perioden, samt hvor mange egenmeldingsdager den ansatte har benyttet i 12-måneders perioden i feltet Benyttede egenmeldingsdager siste 12 måneder.

  • Feriestatus

   Her finner du informasjon som gjelder den ansattes ferie. Du vil se hvor mange dager som er overført fra foregående år i Overførte feriedager. I Tilgjengelige feriedager finner du hvor mange  feriedager den ansatte har til rådighet i inneværende år. I Brukte feriedager ser du hvor mange dager ferie den ansatte har tatt ut så langt i år og i Feriedager til gode ser du hvor mange dager ferie den ansatte ikke har tatt ut.

  • Siste oppfølging

   Dersom det finnes oppfølgingsaker på den ansatte, listes disse her.

  • Siste kommentarer

   Hvis det er lagt til kommentarer på fravær, listes disse opp her.

  • Fraværsdager i forhold til resten av avdelingen.

   Her ser du en grafisk framstilling av den ansattes fraværsdager i forhold til resten av avdelingen

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.