Følg

Redigere informasjon i ansattprofilen

Innstillingen som gjør det mulig å planlegge endringer i profilen frem i tid må være aktivert.

All grunnleggende- og lønnsinformasjon om den ansatte finner du i ansattprofilen.

Du har muligheten til å endre informasjon i ansattprofilen, og også velge at endringene skal først være gjeldende fra en senere dato. For eksempel, om en ansatt skal flytte om en måned, kan du i forkant endre adressen i feltet Adresse og spesifisere hvilken dato feltet skal oppdateres med den nye adressen. Det vil si at frem til denne datoen vil den 'gamle' adressen vises i profilen.

Ved endringer i profil er det ofte ønskelig å ha en viss oversikt og kontroll på ansattdata. Dette oppnås ved å aktivere at endringer i profilen må godkjennes. Når godkjenning er aktivert vil ikke endringene aktiveres før de har blitt godkjent. Det er som regel brukere med rollen HRSuper som godkjenner endringene.

 1. Begynne å skrive inn navnet på en ansatt i feltet Søk ansatt. En liste med alternativer vises. På hver ansatt er det en undermeny. Klikk på menypunktet Ansatt.
 2. Fanen Ansattprofil åpner seg. Klikk på knappen Rediger
 3. Siden Endringer i profil åpner seg. Her ser du alle feltene i profilen og den nåværende verdien for hvert felt.
 4. I feltet til høyre skriver du inn den nye verdien for feltet. Valget Aktiver endring blir automatisk haket av når du skriver inn verdien. Hvis feltet ikke lenger skal inneholde informasjon, haker du av dette valget ved å klikke på avhakingsboksen.
 5. Du velger dator for når profilen skal oppdateres med de nye endringene. Du kan enten skrive en dato, eller klikk på kalender-ikonet og velg en dato i kalenderen.

  Alle feltene vil endres samtidig på datoen du valgte. Dersom det er endringer som skal aktiveres til en annen tid, må du endre de feltene det gjelder og sette en dato for aktiveringen av disse.

  Hvis du i seksjonen Lønnsinformasjon, tar du i bruk feltet Tabelltype () og velger Ukestabell, blir feltet For antall uker tilgjengelig.. Her definerer du det antall uker ukestabellen skal gjelde for. Om du velger en av de andre alternativene (månedstabell, 14-dagerstabell og så videre) er ikke feltet For antall uker tilgjengelig.

  Merk! Hvis endringer i profil må godkjennes, vil ikke  profilen oppdateres før endringen har blitt godkjent av HRSuper.

 6. Klikk Lagre endring.

Alle endringene som har blitt registrert vises i loggen i ansattprofilen i fanen Endringslogg.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.