Følg

Kalkulering av tilgjengelige egenmeldingsdager knyttet til sykt barn/syk barnepasser

Funksjonaliteten er som standard aktiv, men kan deaktiveres under modulen Innstillinger, fanen Oppfølging og underfanen Regler.

I denne artikkelen kan du lese om hvordan systemet beregner fravær knyttet til sykt barn/syk barnepasser.

For å kunne benytte seg av funksjonaliteten riktig, må du legge inn nødvendig informasjon på ansatte i underfanen Profil i informasjonsrammen Personlig informasjon. Opplysningene kan legges inn på tre måter:

Kalkuleringen er basert på:

 • Antall barn og deres alder
  • Har man 1 eller 2 barn, får man 10 dager tilgjengelig per kalenderår. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 12 år eller 18 år for barn med kronisk sykdom.
  • Har man 3 eller flere barn, får man 15 dager per kalenderår. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 12 år eller 18 år for barn med kronisk sykdom.
 • Har man barn som er kronisk syke får man 10 dager i tillegg pr barn. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 18 år. Antall dager skal dobles når vedkommende er eneforsørger
 • Det er også mulig å definere antall dager tilgjengelig for sykt barn manuelt. Dette brukes i de tilfeller automatisk kalkulering ikke er hensiktsmessig, for eksempel der den ansatte ikke har omsorg for egne barn eller det er spesiell fordeling.

Hva viser feltet Tilgjengelige dager sykt barn?

Hver gang det blir registrert fraværet knyttet til sykt barn/syk barnepasser, så nedjusteres tallet, slik at systemet til enhver tid viser gjenstående antall tilgjengelige dager.

 • Antall tilgjengelige dager finnen du i seksjonen Annen informasjon i feltet Tilgjengelige dager sykt barn i fanen Ansattprofil.
  overskriv_1a.png

  Når automatisk kalkulering  benyttes, som er standard, blir denne verdien også vist i i feltet Overskriv tilgjengelige dager sykt barn.

  overskriv.png

  Du kan velge å endre antall dager den ansatte skal ha. Da skriver du manuelt inn ny verdi for dette feltet. Du må huske å lagre for at endringen skal bli registrert.

  overskiv_2.png

  Vil du tilbake til automatisk kalkulering av verdien, haker du av for å endre verdien i feltet, men du legger ikke inn en ny verdi.

  overskriv_3.png

  Slik blir den egendefinerte verdien nullstilt og systemet vil beregne antallet i henhold til reglene, som nevnt innledningsvis.

 • Dersom dagene er brukt opp eller barnas fødselsdato ikke er registrert på den ansatte, vil det stå null (0) i feltet Tilgjengelige dager sykt.
  overskriv_4.png
 • Prøver du da å registrere fravær med denne koden, vil en advarsel vises som sier at antall dager er brukt opp.

  Oppbrukt.png
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.