Følg

Skadetyperapport

Skadetyperapport brukes for å kunne få nærmere, mer detaljert oversikt over skader som oppstod. Det kan enten være Ulykke med personskade eller HMS-hendelse. Til forskjell fra hovedrapport som inneholder kun grunnleggende info, er denne type rapport litt mer kompleks. Rapportfelter avhenger av Type utvalg.

 

1. Hold musepekeren over modulen Skadebase i hovedmenyen.

 

2. I undermenyen velger man Rapporter.

 

3. Rapporter feltet inneholder flere undertyper rapporter. Der kan man velge Skadetyper. 

 

4. Her finner man felter for grunnleggende rapportinformasjon man må fylle ut. Det ligger under Rapportinnhold.  Først velger man Avdeling

 

5. Neste felter er for dato man skal kjøre rapporten for. Disse feltene er Fra dato og Til dato.

 

6. Neste er Type. Man kan enten velge Ulykke med personskade eller HMS-hendelse.

 

7. Andre rapportfelter varierer ift. type man velger.

 

Ulykke med personskade

1. Dersom man velger Ulykke med personskade i nedtrekksmenyen, kommer det et eget sett av felter. Det første er Rapport felter - Type ulykke A. Her kan man velge de ønskede feltene for rapporten. Disse feltene forklarer hva slags ulykker oppstod.

 

 

2. Det andre er Rapport felter - Bakgrunn B. Her beskrives det hva som var årsak til at ulykken fant sted.

 

3. Under seksjonen Rapport felter - Skadens art C beskrives det hva slags skade oppstod ved ulykke.

 

4. Rapport felter - Skadet kroppsdel D brukes for filtrering av hvilken kroppsdel ble skadet i ulykken.

 

5. Neste felt Rapport felter - Kontakt - Skademodus E brukes i tilfeller det var en nærme kontakt med noen eller noe.

 

6. Rapport felter - Type arbeidsplass F brukes for steder der ulykker oppstod.

 

 

7. Rapport felter - Avvik G bruker man for forskjellige avvik som førte til skaden.

 

8. Neste feltet Rapport felter - Antatt fravær H brukes for filtrering av fravær som følge av skaden.

 

9. Klikk på knappen Skriv til XLS for å kjøre rapporten.

 

Her er et eksempel på Skadetyperapport - Ulykke med personskade.

rapport_ulykke_med_personskade.png

 

 

 

HMS-hendelse

1. Rapport felter - Farlig forhold I brukes for situasjoner som kunne forårsake den farlige omstendighet.

 

 

2. Neste felt Rapport felter - Mulig skade J brukes for å filtrere hva som kunne blitt av den farlige situasjonen, hadde skaden skjedd.

 

 

3. Trykk knappen Skriv til XLS for å kjøre rapporten.

 

Her er et eksempel på Skadetyperapport - HMS-hendelse.

rapport_hms-hendelse.png

 

OBS! Kun direkte underavdelinger som ligger under den valgte enheten i organisasjonsstruktur kommer til å vises i rapporten. For hver datagruppe skal antall hendelser vise sum av hendelser i den valgte avdelingen og alle de underavdelingene som ligger under i firmastruktur, inkludert deaktiverte avdelinger. Deaktiverte underavdelinger skal markeres som ikke-aktive.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.