Følg

Endringer

 

Alle endringene som har blitt gjort i ansattprofilen, både midlertidige og fremtidige endringer, logges i endringslister i ansattkortet under fanen Endringer.

1. Søk opp den ansatte i søkefeltet på Hjem-siden til modul Oppfølging og trykk på hurtiglinken Ansatt.

 

2. Da kommer man til fanen Personlig.

3. Trykk på underfanen Endringer.

4. Det blir listet opp alle endringer i profilen til den ansatte. Man kan bruke filtre dersom man søker etter noe konkret. Da fyller man ut felter som Aktiveres fra og Aktiveres til, samt Registrert av, Felt og Status. Man trykker da på knappen Filter. Det er også mulig å Fjerne filter.

5. Man får videre opp noen underfaner der man kan velge lister over hva man ville se på. Det kan være Endringer, Slettet, Lønnsartsendringer og Lønnsarten ble slettet.

Endringer som har blitt gjort på lønnsarter har sine egne lister for å få bedre oversikt over dem, siden det er kun bruker med rolle HR Super som kan endre feltverdier på lønnsart til bruk i Kontrakter eller mastersystem til lønn. Mer om dette i et senere tidspunkt når vi er ferdiutviklet hele funksjonaliteten rundt rollen HR Super.

6. Underfanen Endringer lister opp endringer som har blitt gjort på alle felt i ansattprofilen bortsett fra felt under seksjonen Lønnsinformasjon i fanen Profil. Det blir heller ikke listet opp endringer som ikke er aktive i Feltadministrasjon.

Endringer_1.png

Som bildet viser, er gjennomførte endringer vist i lysere skrift enn endringer som venter på å bli fullført. Loggen viser følgende informasjon:

 • Registrert dato - Når endringen har blitt registrert i systemet.
 • Felt - Hvilket felt som skal få endret verdien.
 • Endret fra - Gammel verdi.
 • Endret til - Ny verdi.
 • Gjennomføringsdato - Når den nye verdien blir aktiv.
 • Registrert av - Hvem som har registrert endringen.
 • Bekreftet av - Hvem som har bekreftet endringen.
 • Bekreftet på - Når endringen har blitt bekreftet.
 • Handling - Hva som er mulig å gjøres med registreringen.

OBS! Endringer gjort ved bruk av funksjonaliteten "bytt bruker" skal markeres med SU som suffiks i Registrert av kolonnen.

registrert_av.png

7. Om man angrer på endringen og vil kansellere denne, gjør man det ved å trykke på sletteknappen.8. Lederne kan alltid trykke på viseknappen for å redigere endring etter behov.

9. Underfanen Slettet lister opp alle endringene som har blitt kansellert.

Listen viser følgende informasjon:

 • Slettet - Når endringen har blitt slettet.
 • Slettet av - Hvem som har slettet endringen.
 • Felt - Hvilket felt endringen har blitt registrert på.
 • Endret fra - Gammel verdi.
 • Endret til - Ny verdi.
 • Registrert dato - Når endringen har blitt registrert.
 • Bekreftet på - Når endringen har blitt bekreftet.

10. Underfanen Lønnsartsendringer viser til alle endringer på lønnstillegg som har blitt gjort i profilen. Husk at før HR Super kan få tilgang til å endre på lønnsart, må det først aktiveres endringsfelt for felt Lønn og Lønnstillegg i profilen under Feltadministrasjon.

11.Underfanen Lønnsarten ble slettet logger alle kansellerte endringer på lønnstillegget.

Som bildene viser, har det verken blitt gjort eller slettet noen endringer på lønnstillegget til denne ansatte.

Obs! Husk at det er kun bruker med rollen HR Super som har tilgang til lønnsartsredigering på ansatte. Andre brukere med tilgang på forskjellige ansatte (f.eks. administrator og ledere) kan se deres endringslogg på lønnsarter, men kan ikke sette opp endringer. Mer om alt dette publiserer vi senere.

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk