Følg

Endringsloggen

 

Alle endringene som har blitt gjort i ansattprofilen, både midlertidige og fremtidige endringer, logges i endringslister i ansattkortet under fanen Endringer.

 1. Søk opp den ansatte i søkefeltet på Hjem-siden til modul Oppfølging og klikk på lenken Ansatt.
 2. Siden Personlig åpner seg. Klikk på underfanen Endringslogg.

  Alle endringer blir listet opp i Profilen til den ansatte. Du kan bruke filtre for å søker etter noe konkret. Da fyller du ut felter som Aktiveres fra og Aktiveres til, samt Registrert av, Felt og Status. Klikk på knappen Filtrer. Det er også mulig å Fjerne filter.

 3. På siden Endringslogg ser du disse underfanene Endringslogg, Annullerte profilendringer, Endringer i tilleggslønn, Annullerte endringer i tilleggslønn og Egendefinert skiftplan.

  Endringer som har blitt gjort på lønnsarter har sine egne lister for å få bedre oversikt over dem, siden det er kun bruker med rolle HR Super som kan endre feltverdier på lønnsart til bruk i Kontrakter eller mastersystem til lønn. Mer om dette i et senere tidspunkt når vi er ferdiutviklet hele funksjonaliteten rundt rollen HR Super.

 4. Fanen Endringer i profil viser endringer som har blitt gjort på alle felt i ansattprofilen bortsett fra felt under seksjonen Lønnsinformasjon i fanen Profil. 
  Gjennomførte endringer vises i lysere skrift enn endringer som venter på å bli fullført. Loggen viser følgende informasjon:
  • Registrert dato - når endringen har blitt registrert i systemet
  • Felt - hvilket felt som skal få endret verdien
  • Endret fra - gammel verdi
  • Endret til - ny verdi
  • Gjennomføringsdato - når den nye verdien blir aktiv
  • Registrert av - hvem som har registrert endringen
  • Bekreftet av - hvem som har bekreftet endringen
  • Bekreftet på - dato når endringen ble bekreftet
  • Handling - hva som er mulig å gjøres med registreringen

   Merk! Endringer gjort ved bruk av funksjonaliteten Bytt bruker skal markeres med SU som suffiks i Registrert av kolonnen.

   registrert_av.png
 5. Om man angrer på endringen og vil kansellere denne, gjør du det ved å klikke på sletteknappen.

  Lederne kan alltid trykke på viseknappen for å redigere endring etter behov.

 6. Fanen Annullerte profilendringer lister opp alle endringene som har blitt kansellert. Listen viser følgende informasjon:
  • Slettet - Når endringen har blitt slettet.
  • Slettet av - Hvem som har slettet endringen.
  • Felt - Hvilket felt endringen har blitt registrert på.
  • Endret fra - Gammel verdi.
  • Endret til - Ny verdi.
  • Registrert dato - Når endringen har blitt registrert.
  • Bekreftet på - Når endringen har blitt bekreftet.
 7. Fanen Endringer i tilleggslønn viser til alle endringer på lønnstillegg som har blitt gjort i profilen. Husk at før HR Super kan få tilgang til å endre på lønnsart, må det først aktiveres endringsfelt for felt Lønn og Lønnstillegg i profilen under Feltadministrasjon.
 8. Fanen Annullerte endringer i tilleggslønn logger alle kansellerte endringer på lønnstillegget.

  Som bildene viser, har det verken blitt gjort eller slettet noen endringer på lønnstillegget til denne ansatte.

  Merk! Det er kun bruker med rollen HR Super som har tilgang til lønnsartsredigering på ansatte. Andre brukere med tilgang på forskjellige ansatte (for eksempel administrator og ledere) kan se deres endringslogg på lønnsarter, men kan ikke gjøre endringer.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.