Følg

Hoved

Rapporten Hoved er den største rapporten i systemet og den gir deg grunnleggende informasjon om ansatte.

Du kan velge å filtrere rapporten på ansattform i seksjonen Ansattform. Velger du for eksempel ansattform Ingen, får du en rapport på kun ansatte som ikke har ansattform definert i sin profil.

Du kan velge å inkludere Betalingsinformasjon og Annen informasjon om de ansatt ved å hake av felter i de respektive seksjonene.

I seksjonen Basisinformasjon er Ansatt nr, Fornavn og Etternavn automatisk haket av. Du kan velge å hake av så mange - eller få du vil, men for å generere rapporten må minst ett alternativ i seksjonen være haket av.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Du kommer til siden for rapporter som inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på Hovedrapporter og underfanen Hoved.
  • Rapportinnhold
   • Avdeling - dette feltet er obligatorisk. Begynne å skrive inn navnet på avdelingen og klikk på den i listen som vises for å velge den, eller klikk på struktur-ikonet og velg avdelingen i vinduet som vises
   • Ansattgruppe - du kan velge å kun inkludere ansatte som tilhører en ansattgruppe. Begynne å skrive inn navnet på gruppen og klikk på den i listen som vises for å velge den, eller klikk på struktur-ikonet og velg gruppen i vinduet som vises
   • M/arbeidstillatelse - velge denne for å inkludere kun ansatte hvor arbeidstillatelse er spesifisert i profilen til den ansatte
   • M/ fritak for arb.giverperioden - velge denne for å inkludere kun ansatte hvor Fritak fra arbeidsgiverperioden fra og Fritak fra arbeidsgiverperioden er spesifisert i profilen til den ansatte
   • M/maksdato - velge denne for å inkludere kun ansatte hvor dette er spesifisert i profilen til den ansatte
   • Første mulige egenmeldingsdato - velge denne for å inkludere kun ansatte hvor dette er spesifisert i profilen til den ansatte
   • Aktive ansatte pr. - velge en dato for å inkludere kun ansatte som var aktive denne datoen
  • Ansattform - ansattformene som vises her avhenger av hvilke som er lagt inn i Innstillinger
   • Ingen - hake av denne for å inkluderer ansatte som har denne ansattformen satt i sin profil
   • Fastlønnet - hake av denne for å inkluderer ansatte som har denne ansattformen satt i sin profil
   • Vikar - hake av denne for å inkluderer ansatte som har denne ansattformen satt i sin profil
   • Timelønnet - hake av denne for å inkluderer ansatte som har denne ansattformen satt i sin profil
  • Basisinformasjon - som standard er Ansatt nr, Fornavn, Etternavn valgt for å inngå i rapporten. Du kan hake av så mange du vil, men du må alltid velge minst ett alternativ i denne seksjonen for å kunne generere rapporten
  • Betalingsinformasjon - du haker av for den informasjonen du ønsker skal inngå i rapporten
  • Annen informasjon - du haker av for den informasjonen du ønsker skal inngå i rapporten
  • Type
   • Ansatte - velge dette alternativet hvis rapporten kun skal inkludere informasjon om aktive ansatte
   • Sluttede og pensjonister - velge dette alternativet hvis rapporten kun skal inkludere informasjon om ansatte som har sluttet og de som er pensjonert
   • Begge - velge dette alternativet hvis rapporten skal inkludere informasjon om både aktive ansatte og ansatte som har sluttet eller er pensjonert
 4. Klikk på Skriv ut Excel-rapport for å generer rapporten.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.