Følg

Turnover

Denne rapporten gir et totalbilde over antall ansatte som begynner og slutter i løpet av en gitt periode.

Merk! Før man kjører rapporten, er det viktig å se hvilke felter man bruker ved registrering av ansatte. Forutsetningen for at rapporten skal fungere er at man har tatt i bruk feltene ansattform og stillingsbetegnelse. Ansatte som ikke har informasjon i disse feltene vil ikke bli tatt med i rapporten.

For at rapporten skal bli så korrekt som mulig må man bruke feltene Ansatt fra og Ansatt til ved registrering av en ny ansatt. Er feltene tomme regnes den ansatte som ansatt før perioden startet og fortsatt som ansatt ved periodens slutt. 

Feltene Ansatt fra/til aktiveres i Feltadministrasjon.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Hovedrapporter og underfanen Turnover.
 4. Siden Turnover åpner seg.
  • Avdeling (Obligatorisk) - velg avdeling enten ved å klikke på struktur-ikonet og velg avdeling fra vinduet som åpner seg, eller begynne å skrive navnet og velg avdelingen fra listen som vises
  • Ansattgruppe - velg ansattgruppe enten ved å klikke på struktur-ikonet og velg gruppe fra vinduet som åpner seg, eller begynne å skrive navnet og velg gruppen fra listen som vises
  • Fra dato - fra hvilken dato informasjon skal inkluderes i rapporten
  • Til dato - til hvilken dato informasjon skal inkluderes i rapporten
  • Ansattform - velg hvilke ansattformer du ønsker å inkludere i rapporten
  • Stillingsbetegnelse - velg hvilke stillingsbetegnelser du ønsker å inkludere i rapporten
  • Baser rapport på - rapporten baseres på hvor det er registrert dato for ansettelse 
   • Ansatt fra/til - hake av denne om denne informasjonen registrert i den ansatte sin profil
   • Arbeidsavtale - hake av denne om denne informasjonen registrert i den ansatte sitt arbeidsforhold
 5. Klikk på knappen Skriv ut excel-rapport for å generere rapporten og en .xsl - fil.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.