Følg

Synkronisering i kjedeløsning

Artikkelen gjelder KUN for kunder som har avtalt kjedeløsning. Behov for kjedeløsningen fins i organisasjoner som har felles policy, men hvor hver del av organisasjonen er selvstendig og har sine rutiner. Dersom du er interesert i å ha kjedeløsning, ta gjerne kontakt med din selger for mer informasjon.

Dersom man har avtalt kjedeløsningen med leverandøren, skal man kunne kopiere Master-publikasjon så mange ganger man trenger. Knappen for kopi forsvinner ikke etter første kopieringen som den vanligvis gjør.

Alle kopiene skal være tilgjengelige i Mine publikasjoner og måten innholdet synkroniseres på endres.

Det finnes to måter å synkronisere innholdet på. Hvilken av metodene som skal benyttes avtales med leverandøren.

Synkronisering av avsnitt med kjedens innhold til alle kopier samtidig

Innholdet i Master-publikasjon oppdateres av leverandøren. Fellesteksten skilles ut med standard farge. De avsnittene som ikke skal endres skal stå i svart. Avsnitt som avdelinger kan endre etter behov skal stå i lilla. Synkronisering av sentralt felles innhold blir utført av leverandøren. Dette for å sikre at ikke alle avdelinger får overskrevet sitt tilpassede innhold ved en feiltagelse.

1. Når man skal synkronisere innhold i alle lokale kopier samtidig, trykker man på synkroniseringsknappen.

2. Vinduet som åpnes er 2-delt. På venstre side står publikasjonens innholdstre. Trykke på et avsnitt for å se publikasjonens innhold på høyre side. Avsnitt som man trykker på blir ikke markert for synkronisering før man trykker på avkrysningsboksen helt til venstre.Avkrysningsbokser står standard umarkert ved siden av publikasjonens kapitler, slik at man selv aktivt må velge hvilke dokumenter som skal synkroniseres.
Det er veldig viktig å passe nøye på hvilke avsnitt man vil synkronisere. Denne synkroniseringen overskriver alle eventuelle endringer som har blitt gjort i samtlige lokale kopier. I utgangspunktet skal aldri avsnitt med lilla tekst synkroniseres. Dvs. dersom det markerte dokumentet i lokale versjoner har blitt redigert, vil alle endringene bli nullstilt og innholdet lokalt skal matche masteren.

3. Huk av for de avsnittene man vil overskrive med nytt oppdatert sentralt innhold.4. Ved å trykke på knappen Synkroniser, oppdaterer man alle sine lokale kopier automatisk. I bunnen av vinduet står det advarsel som minner på det.

Tilpasning i lokale kopier/avdelinger

Alle redaktørene i en kjedløsning skal passe på sin lokale kopi. Da kan man velge å kun endre kapitler med lilla tekst. Eller man bruker en annen måte å synkronisere/sammenligne innhold i Master-publikasjon.

1. Redaktøren går til sin lokale publikasjon og trykker på blyanten for å komme inn i redigeringsmodus.

2. Der velger man avsnitt med nytt innhold, høyreklikker og trykker på Rediger avsnitt.3. Det finnes nå et felt i editoren som heter Vis opprinnelig innhold.Trykker man på den, får man oversikt over det samme dokumentet i Master-versjon. Der står den til enhver tid nyeste teksten fra masteren.

4.  Redaktøren velger da om den lokale versjonen skal oppdateres med den nye teksten ved å markere,  dra og slippe innhold fra opprinnelig til egentilpasset innhold.5. Man kan når som helst vise eller skjule teksten fra master ved å trykke på Skjul opprinnelig innhold. Denne knappen lukker dokumentet fra Master-publikasjonen.

Man lagrer endringer slik man gjør det med vanlig tekstredigering, ved å trykke på Lagre.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.