Følg

Avtaleendringer

Alle endringene som har blitt gjort i arbeidsforholdet logges i endringslister i fanen Profil og underfanen Avtaleendringer. Her finner man kolonner med Arbeidsforhold, Dato, Felt, Endret fra og Endret til, Registrert av og Endringsdato. Avtaleendringer er tilknyttet funksjonaliteten i Kontrakter.

1. Søk opp den ansatte i søkefeltet og trykk på Ansatt.

 

2. Man havner da til fanen Personlig. Trykk på underfanen Avtaleendringer.

3. Det blir listet opp alle endringer i arbeidsforhold. Man kan bruke filtrene for å søke etter konkret endringer. Her setter man opp Endringsdato fra og Endringsdato til. I tillegg fyller man ut felter for Registrert av og velger Felt i nedtrekksmenyen. Da trykker man på knappen Filter. Man kan også Fjerne filter.

Filtrene "Endringsdato fra" og "Endringsdato til" definerer tidsperioden for endringene i arbeidsforholdet. For eksempel, trenger man en liste over alle endringene i arbeidsforholdet i løpet av juni, definerer man denne perioden i de filtrene.

Filteret "Registrert av" lister alle endringene registrert av brukeren man velger og filteret "Felt" lister opp endringene etter feltet man velger.

4. Man får vider en liten meny som inneholder faner Endringer, Slettet og Slettede forhold.

5. Underfanen Endringer lister opp alle endringer som har blitt gjort på felter i arbeidsforholdet. Husk at administrator aktiverer felt man vil ha i arbeidsforholdet under fanen Administrer felter i Arbeidsforhold .

Endringsliste har flere kolonner hvor man finner all nødvendig informasjon om den gjennomførte endringen. Kolonnene er:

 1. Arbeidshorhold - Hvilket arbeidsforhold endringen var gjort i.
 2. Dato - Når endringen aktiveres.
 3. Felt - Hvilket felt som var redigert.
 4. Endret fra - Gammel verdi.
 5. Endre til - Ny verdi.
 6. Registrert av - Hvem som har registrert endringen.
 7. Endringsdato - Når endringen har blitt registrert.
 8. Handling - Hva som er mulig å gjøres med registreringen.

Hvis man angrer på endringen og vil kansellere denne, trykker man på sletteknappen.

2. Underfanen Slettet lister opp alle endringene som har blitt kansellert.

Listen viser følgende informasjon:

 1. Arbeidsforhold - Hvilket arbeidsforhold endringen var gjort i.
 2. Slettet - Når endringen har blitt slettet.
 3. Slettet av - Hvem som har slettet endringen.
 4. Felt - Hvilket felt endringen har blitt registrert på.
 5. Endret fra - Gammel verdi.
 6. Endret til - Ny verdi.
 7. Endringsdato - Når endringen har blitt registrert.

3. Underfanen Slettede forhold lister opp alle arbeidsforhold som har blitt slettet fra ansattprofilen. Hvis man sletter et arbeidsforhold, sletter man også loggen med alle endringene som har blitt gjort i det arbeidsforholdet.

Informasjonene som er listet i denne underfanen er:

 1. Arbeidsforhold - hvilket arbeidsforhold som var slettet
 2. Hvem - hvem som har slettet det
 3. Når - når arbeidsforholdet var slettet
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk