Følg

Generere rapport som viser antall timer fravær

Rapporten gir deg oversikt over timer med fravær enten per ansatt, per avdeling eller per prosjekt i en viss periode.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Hovedrapporter og underfanen Timer.
 4. Siden Timer åpner seg. Her velger du tidsperioden du ønsker å hente ut informasjon, type rapport, avdeling og hvilken ansattinformasjon som skal inkluderes. Avhengig av type rapport vil det variere hva slags ansattinformasjon som kan inkluderes.
  • Fra /Til - inkluder informasjon fra dette tidsrommet
  • Rapporttype - her velger du hva slags type rapport som skal genereres
   • Avdeling - hake av for dette alternativet for å se informasjon om fraværet til ansatte i en avdeling. Feltet Avdeling vises når du haker av for dette alternativet
   • Ansatt - hake av for dette alternativet for å se informasjon om fraværet til én enkelt ansatt  Feltet Ansatt vises når du haker av for dette alternativet
   • Prosjekt - hake av for dette alternativet for å se informasjon om fraværet til ansatte i et prosjekt. Feltet Prosjekt vises når du haker av for dette alternativet
  • Avdeling - velg avdeling ved å klikke på struktur-ikonet på feltet og velg avdelingen i vinduet som vises, eller begynne å skrive inn navnet og velg avdelingen i listen som vises
  • Ansatt - begynne å skrive inn navnet og velg den ansatte i listen som vises
  • Prosjekt - begynne å skrive inn navnet og velg prosjektet i listen som vises. For å kunne velge prosjekt som ikke lenger er aktive, haker du av alternativet Inkluder inaktive prosjekter
  • Rapportfelter - hvilke felter som vises er avhengig av hvilken Rapporttype du valgte. For hver av disse typene vil du se at noen felt er valgt, men du kan fjerne haken hvis du ikke ønsker å ha med denne informasjonen i rapporten. Likeledes setter du hake på informasjonen du ønsker å inkludere i rapporten 
 5. Klikk på knappen Skriv ut Excel-rapport for å generere rapporten og .xsl-filen.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.